BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

7 februari 2017: Kiwa BSK-BBTonline bijeenkomst

Klik hier voor informatie en aanmelden... Kiwa BSK-BBTonline

Onze gebruikers

Onderstaand een aantal gebruikers van BBTonline

Gemeente Apeldoorn

Featured Image

DGMR

Featured Image

inbo

Featured Image

Nieman Raadgevende Ingenieurs

Featured Image

BBTonline en borging van uw bouwkwaliteit

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. Dit betekent dat voor bepaalde categorieën bouw- werken gebruik gemaakt wordt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Marktpartijen zijn nu zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen. De gemeente kijkt niet meer naar de bouwtechnische aspecten (vooraf) en voert geen controles meer uit tijdens de bouw. In plaats daarvan komt er een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin bijvoorbeeld de aannemer of de architect de kwaliteitsborger zou kunnen zijn. De gemeente controleert bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen of wordt gewerkt met een toegelaten methode voor kwaliteitsbewaking (instrument), toegepast door een daartoe gerechtigde kwaliteitsborger. Ook blijft de gemeente toetsen aan de lokale welstandseisen, het bestemmingsplan en de veiligheid voor de omgeving.

Uitgangspunten & doelstelling

Vanuit de gedachte “als je het eenvoudig maakt dan is het niet zo ingewikkeld” is de methodiek BBTonline ontwikkeld. Deze bestaat uit de applicaties BBTqs en BBTreview. Door een eenduidige vastlegging en efficiënte werkmethode, wordt een bijdrage geleverd aan een kwaliteits- verbetering van bouwplannen. BBTonline sluit volledig aan op BRL 5019 en is geschikt voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen en/of het toetsen van bouwplannen. BBTonline draagt bij aan borging van de bouwkwaliteit.

Methodiek BBTonline

De methodiek BBTonline is ontwikkeld door professionals met een ruime praktijkervaring op het gebied van bouwregelgeving en brede kennis van automatisering. Door de vele toepassingsmogelijkheden kan de methodiek zowel door ontwerpers als toetsers van bouwplannen worden gebruikt. De methodiek biedt optimale ondersteuning waardoor de kwaliteit van het te bouwen object 100% aan het Bouwbesluit geborgd wordt. De synchronisatie tussen de applicaties BBTqs en BBTreview zorgt voor een adequater verlopend bouwproces.

Eenvoudig in gebruik

BBTonline wordt gepresenteerd in een overzichtelijk venster. Vanuit dit venster hebben zowel ontwerpers als toetsers alles binnen handbereik om efficiënter te ontwerpen dan wel 100% te toetsen. De applicaties BBTqs en BBTreview zijn altijd up-to-date omdat wijzigingen en aanpassingen van het Bouwbesluit op het moment van inwerkingtreding zijn doorgevoerd.

Efficiënt & kostenbesparend

Vanuit BBTqs waarmee u eenvoudiger tot een doeltreffender bouwkundig ontwerpt komt, worden alle bevindingen en toelichtingen automatisch gesynchroniseerd in BBTreview. Het ontwerpproces verloopt efficiënter, waardoor het toetsproces wordt verkort en dus kosten worden bespaard. Deze manier van werken draagt tevens bij aan het reduceren van faalkosten.

Services

BBTonline

BBTonline is een methodiek die toepasbaar is binnen het gekozen instrument. Het stelt de kwaliteitsborger in staat de conformiteit van het bouwwerk aan de voorschriften van het Bouwbesluit te beoordelen en vast te leggen! De kwaliteitsborger gebruikt hiervoor BBTreview. De ontwerper kan hierbij de toetser ondersteunen met behulp van BBTqs...

Lees meer

Efficiënter werken met BBTqs

BBTqs is dé methodiek die de regelgeving van het Bouwbesluit integreert in het ontwerpproces, zonder dat de ontwerper daadwerkelijk aan het toetsen is. De gedachte hier achter is dat telkens dezelfde (stel 80% van de) uitgangspunten van het ontwerp altijd voldoen en dat de problemen zich voordoen in de resterende 20%. Onze ervaringen bevestigen dit...

Lees meer

Toetsen met BBTreview

BBTreview is dé methodiek - ontwikkeld door en voor toetsers - om bouwplannen gestructureerd en efficiënt 100% te toetsten aan het Bouwbesluit. Het bevat alle functies, mogelijkheden en hulpmiddelen om de regelgeving te beoordelen en desgewenst te voorzien van een toelichting, hetgeen uiteindelijk resulteert in een uitgebreide rapportage...

Lees meer